หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การประชุมเพื่อรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว450 ลว 10 พ.ค. 62  [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 144 
 
ชอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง  [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปณกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 124 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส ที่ 3  [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 109 
 
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2937 ลว 8 พ.ค. 62 [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 249 
 
ขอให้สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2928 ลว 7 พ.ค. 62 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 250 
 
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567 ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2910 ลว 7 พ.ค. 62 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 342 
 
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พล 0023.3/ว2902 ลงวันที่ 7 พ.ค.2562  [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว443 ลว 7 พ.ค. 62 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 2876 ลว 3 พ.ค. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
แจ้ง อปท.รายงานผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่ พล 0023.3/ว 442 ลว 3 พ.ค. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 115 
 
การรับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว2844 ลว 2 พ.ค. 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 206 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด พล 0023.2/ว2842 ลว 2 พ.ค. 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 155 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.5/ว 2841 ลว 2 พ.ค. 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 247 
 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 2845 ลว 2 พ.ค. 62  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 129 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2845 ลว 2 พค 62 [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 202 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการรุ่นที่ 132 ที่ พล 0023.3/ว 2846 ลว 2 พ.ค. 62 [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว2794 ลว 30 เม.ย. 62  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 172 
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้นำและสมาชิกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ฯ ที่ พล 0023.3/ว 307 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 118 
 
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2815 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 387
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,354,132 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com