ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญ
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินมะปราง
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      เทศบัญญัติ
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      สรุปผลการพัฒนาเทศบาล
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่น ๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าโอทอป
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายพงศกร พิพัฒนาเดชา
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขอให้เทศบาลหาแหล่งน้ำสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือน   [ 12/14/2011 3:06:02 PM ]
เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่าย   [ 10/7/2011 4:48:28 PM ]
สร้างรางระบายน้ำซอย3   [ 7/29/2011 10:43:02 AM ]
ทดสอบระบบ   [ 7/26/2011 10:32:49 AM ]
น้ำท่วมซอยเทศบาล8   [ 7/20/2011 2:25:03 PM ]
นำ้ำำประปาไม่มา   [ 6/18/2011 11:38:44 PM ]
ความไม่ยุติธรรม   [ 6/7/2011 11:52:20 AM ]
รองนายกเทศบาลใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง   [ 6/6/2011 9:23:02 PM ]
รักเด็ก   [ 9/30/2010 1:40:46 PM ]
การปรับปรุงถังขยะ   [ 3/10/2010 10:32:09 AM ]
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก


 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

    
 
  
ซื้อวัสดุรายหัวศพด.วัด และศพด.ทต.นป 2558   [ 8/25/2015 1:21:58 PM ]
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน   [ 8/25/2015 8:31:38 AM ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจักทำและติดตั้งป้ายเทศบาลถนนซอยเทศบาลจำนวน20ซอย   [ 8/25/2015 8:30:37 AM ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังตะแกรงรองรับลูกฟุตบอลขนาดสูง5.00เมตร   [ 8/25/2015 8:28:41 AM ]
ประกาศกำหนดด้านเวลาสถานที่ดำเนินงานคัดเลือกพนักงานเทศบาล   [ 8/10/2015 1:06:28 PM ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้าร่วมรับการคัดเลือก   [ 8/10/2015 1:04:42 PM ]
รับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร   [ 6/25/2015 10:44:15 AM ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี83พรรษา
กิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุ้งลายประจำปี 2558
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายพระราชสมภพ63พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมุงกุฏราชกุมาร
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมไหว้ศาลเจ้าพ่อแสนเมือง
     
 
 
 
 [ 11/13/2014 10:57:16 AM ] สวัสดิการพนักงานเทศบาล
 [ 12/11/2013 9:20:13 AM ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 8/11/2010 12:42:52 PM ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 8/11/2010 12:31:41 PM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 8/11/2010 12:30:05 PM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 696 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะ 22-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 303