ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญ
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินมะปราง
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      เทศบัญญัติ
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      สรุปผลการพัฒนาเทศบาล
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่น ๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าโอทอป
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง
สายด่วนนายก: 
นายพงศกร  พิพัฒนาเดชา
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขอให้เทศบาลหาแหล่งน้ำสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือน   [ 14/12/2554 15:06:02 ]
เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่าย   [ 7/10/2554 16:48:28 ]
สร้างรางระบายน้ำซอย3   [ 29/7/2554 10:43:02 ]
ทดสอบระบบ   [ 26/7/2554 10:32:49 ]
น้ำท่วมซอยเทศบาล8   [ 20/7/2554 14:25:03 ]
นำ้ำำประปาไม่มา   [ 18/6/2554 23:38:44 ]
ความไม่ยุติธรรม   [ 7/6/2554 11:52:20 ]
รองนายกเทศบาลใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง   [ 6/6/2554 21:23:02 ]
รักเด็ก   [ 30/9/2553 13:40:46 ]
การปรับปรุงถังขยะ   [ 10/3/2553 10:32:09 ]
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก


 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

    
 
  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินมะปราง สมัยประชุมวิสามัญครั้งที่1   [ 3/3/2558 16:33:52 ]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินมะปราง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2558   [ 3/3/2558 16:20:34 ]
ประกาศก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองบ้านมุง   [ 18/2/2558 13:05:44 ]
ประกาศก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 15 หมู่ที่ 4   [ 18/2/2558 13:04:20 ]
ประกาศก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเทิดไทต์ หมู่่ 6   [ 18/2/2558 13:03:45 ]
ประชุมสภา   [ 15/1/2558 16:53:33 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมของสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง   [ 13/1/2558 16:58:28 ]
     
 
  
        
 
 
 
ท.เนินมะปราง
กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเนินมะปราง "Kids Game"
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 เทศบาลตำบลเนินมะปราง
อวยพรปีใหม่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง
โครงการประชาคมแผนพัมนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลเนินมะปราง
     
 
 
 
 [ 13/11/2557 10:57:16 ] สวัสดิการพนักงานเทศบาล
 [ 11/12/2556 9:20:13 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 11/8/2553 12:42:52 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 11/8/2553 12:31:41 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 11/8/2553 12:30:05 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 696 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะ 22-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 233