HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 


นายพงศกร พิพัฒนเดชา
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง


นางยิราวดี คำรักษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
 
 


นายบุญยงค์ แปงสอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวรุ่งทิพย์ วงษ์ด่อน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางทองใบ แมลงทับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


ส.อ.อิฐทิศักดิ์ ยศปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นายเสรี คำรักษ์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร


นางละออ ยศปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,124,962 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com