HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.บ้านแยง   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร   16 ม.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.คันโช้ง   โครงการพิษณุโลกโมเดล แก้ไขปัญหาความยากจน (ผู้ว่าเยี่ยมผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.)   16 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครชุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศการยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562   16 ม.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.สนามคลี      16 ม.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครชุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาสที่ 1   16 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครชุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 ม.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สนามคลี   ประกาศ เทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2561   16 ม.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หัวรอ   ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   16 ม.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ชุมแสงสงคราม   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม นำเครื่องจักรออกดำเนินการปรับเกรดถนนลูกรัง   16 ม.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พันเสา   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านผู้ช่วยทวีป คงมี ถึงบ้านนางระเบียบ ทองงามดี หมู่ที่ 4   16 ม.ค. 2562 5
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2794/td>
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,270 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com