HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาด คสล. ท้ายฝาย มข 2527   31 พ.ค. 2561 102
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบาบน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 16 ฝั่งขวา   31 พ.ค. 2561 104
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงผิวพื้นสนามฟุตซอล   31 พ.ค. 2561 99
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป่ตัว ยู ซอยเทศบาล ๑๖ ฝั่งขวา (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 เม.ย. 2561 83
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป่ตัว ยู ซอยเทศบาล ๑ และชอยเทศบาล ๑/ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 เม.ย. 2561 88
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวพื้นสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 เม.ย. 2561 88
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาด คสล. ท้ายฝาย มข. ๒๕๒๗ คลองบ้านมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 เม.ย. 2561 47
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ดาด ตส,    5 เม.ย. 2561 58
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศาล 16 ฝั่งขวา ต่อจากเดิม)   5 เม.ย. 2561 44
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศาล 1 เชื่อซอยเทศบาล 1/2   5 เม.ย. 2561 42
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสนามฟุตซอล   5 เม.ย. 2561 42
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   24 พ.ค. 2560 235
  (1)  
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,084 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com