HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายทอดตลาด   11 ก.ย. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 มิ.ย. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานทางการเงินประจำปี งบประมาณ 2560    5 มิ.ย. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ประจำปี 2560   5 มิ.ย. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานเทศบาล ด้วบความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล   2 เม.ย. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรือง นโยบายคุณธรรม   2 เม.ย. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561   30 มี.ค. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมายื่นแบบชำระภาษีประจำปี   16 ก.พ. 2561 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 2560   6 ก.ย. 2560 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การณรงค์พ่นหมอกควัน ครั้งที่ 2   6 ก.ย. 2560 156
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง เรื่อง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นมุงหลังคาตลาดสด   21 มี.ค. 2560 234
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ    5 ม.ค. 2560 272
  (1)  
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,063 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com