ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เนินมะปราง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256134,40631,16863,84555,59155,63367,11849,25544,80748,77285,45759,53124,043619,626
25602188665,40029,51249,71151,06640,84634,64931,99136,65741,39345,547367,856
ยอดยกมาตั้งแต่ 23 ก.พ. 2560 ถึง 30 พ.ย. 2559   -987,482
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี